× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NSZOZ Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja ATOS

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja "ATOS"

Informacje o komórce

Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

68-3271518
Podgórna 13
65-048 Zielona Góra

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1